Grant dla pielęgniarek PDPS

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 listopada 2020

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej “Feniks” w Skoczowie przystąpił do programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego zawarł umowę o powierzenie grantu. Umowa została zawarta pomiędzy NFZ- Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach reprezentowanym przez prezesa NFZ oraz Powiatem Cieszyńskim reprezentowanym przez Dyrektora PDPS ”Feniks” w Skoczowie. Grant objął realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń personelu medycznego oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji.

 logotypy UE i RP

 logotyp MZlogotyp NFZ

Galeria

 • Powiększ zdjęcie maseczka i rękawice jednorazowe

  maseczka i rękawice jednorazowe

 • Powiększ zdjęcie logotyp NFZ

  logotyp NFZ

 • Powiększ zdjęcie logotypy UE i RP

  logotypy UE i RP

 • Powiększ zdjęcie logotyp MZ

  logotyp MZ