Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie

Adres:
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks”
ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

Numery telefonów:
(33) 853-36-40; (33) 853-37-25;
(33) 853-38-40; tel/fax (33) 853-36-27

Adres e-mail:
feniks@feniks.skoczow.pl

Adres www:
www.feniks.skoczow.pl

Ważniejsze numery telefonów wewnętrznych:
209 – Sekretariat
103 – Portiernia
104 – Kierownik działu gospodarczego
106 – Kierownik działu opiekuńczego
108 – Główna księgowa
136 – Kadry
105, 151 – Pracownicy socjalni

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Drogomyślu prowadzony przez
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie

Adres:
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Modrzewiowa 1, 43-424 Drogomyśl

Numer telefonu:
tel/fax (33) 857-22-73

Adres e-mail:
wtz@feniks.skoczow.pl

Do góry