Dyrektor Domu

mgr Joanna Wieja
Dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks”
przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 1000 do 1100 w części administracyjnej Domu.

Istnieje możliwość przyjęcia stron również w innym terminie uzgodnionym w sekretariacie. 

W czasie nieobecności Dyrektora funkcję zastępcy pełni Starszy Administrator Pani mgr Kamila Gesing.

Do góry