Dział administracyjno-gospodarczy

W tym miejscu swoją pracę wykonują pracownicy niemający bezpośredniego, codziennego kontaktu z Mieszkańcami Domu. Do podstawowych zadań komórek organizacyjnych tego działu należy prawidłowe prowadzenie rachunkowości finansowej Domu oraz utrzymanie prawidłowego funkcjonowania kuchni, pralni, jak i utrzymanie w stałej sprawności technicznej sprzętu i urządzeń Domu. Funkcjonowanie tego działu ma wpływ na tworzenie Podopiecznym Placówki warunków do godnego i bezpiecznego życia.

Do góry