Dział opiekuńczy

Zespoły opiekuńcze

W ramach tego działu funkcjonuje sześć zespołów opiekuńczych. Każdy z nich ma pod opieką 20 – 22 Podopiecznych. Do zadań zespołów opiekuńczych należy przede wszystkim udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i wspomaganie Podopiecznych w optymalnych dla nich warunkach.
W praktyce personel tego działu wspiera Mieszkańców we wszelkich sytuacjach życiowych oraz organizuje czas wolny. Spędzając z Podopiecznymi wiele czasu stara się rozpoznać ich potrzeby, dążąc do zadbania o właściwy komfort ich życia. Pracownicy tego działu są w dużej mierze pracownikami pierwszego kontaktu. 

Opieka medyczna i rehabilitacja

W opraciu o istniejącą bazę działu – kinezyterapia, fizjoterapia, hydroterapia – realizowane są zadania w zakresie usprawniania ruchowego. Zabiegi rehabilitacyjne przeprowadza się w oparciu o zlecenie lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty. Równocześnie pracownicy tego działu (pielęgniarki, rehabilitant) współuczestniczą w procesie leczenia i rehabilitacji, współpracując z lekarzem pierwszego kontaktu i specjalistami. W tym celu w Domu wyodrębniono pomieszczenia rehabilitacji oraz gabinet pielęgniarski. Ustalone są także godziny przyjęć lekarza pierwszego kontaktu na terenie Domu. Mieszkańcom, wymagającym konsultacji specjalistycznych, Dom zapewnia niezbędny transport.

Do góry