Dział socjalny

Pracownicy socjalni realizują zadania w zakresie szeroko rozumianej pracy socjalnej z Mieszkańcami Domu i prowadzą pełną dokumentację osobową Mieszkańców od momentu ich przyjęcia. Jeśli zachodzi taka potrzeba, reprezentują Mieszkańców i pomagają im w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych i formalnych. Pracownicy socjalni na bieżąco uczestniczą w rozwiązywaniu spraw trudnych czy ewentualnych konfliktów i niejednokrotnie stanowią źródło wsparcia dla społeczności podopiecznych.

Biorąc pod uwagę potrzebę kompleksowego działania w zakresie aktywizacji Mieszkańców, pracownicy socjalni współpracują ze wszystkimi zespołami i specjalistami Domu, jak i instytucjami życia społecznego. Na bieżąco współuczestniczą też w organizowaniu terapii zajęciowej i wydarzeń kulturalnych w Domu, angażując się w integrację społeczności Mieszkańców.

Jednym z wielu ważnych zadań tego działu jest współpraca z rodzinami i opiekunami prawnymi Mieszkańców, mająca na celu podtrzymanie i budowanie więzi społecznych.

   

Do góry