Dział terapii zajęciowej

Grupowa oraz indywidualna terapia zajęciowa

Planowane i różnorodne oddziaływania w zakresie terapii zajęciowej zorganizowane w ramach konkretnych pracowni, przeznaczone są dla wyodrębnionej ze społeczności Domu grupy terapeutycznej. Do osób, których specyfika wyklucza typowy udział w grupowej terapii zajęciowej adresuje się indywidualną terapię zajęciową. Wyróżnia się następujące pracownie:

Zajęcia wspierająco-opiekuńcze

Mieszkańcy, którzy ze względu na swój stan psychofizyczny nie mogą uczestniczyć w typowej terapii zajęciowej zostają zakwalifikowani do grupy rewalidacyjnej. Z osobami z tej grupy prowadzone są zajęcia wspierająco-opiekuńcze. W indywidualnych przypadkach dział oferuje stymulację polisensoryczną w sali Doświadczania Świata, połączoną z muzykoterapią, aromaterapią i zajęciami relaksacyjnymi.

Do góry