Grupa mieszkańców naszego Domu na zaproszenie Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu udała się na zorganizowany w Ustroniu X Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. W programie nie zabrakło występów artystycznych, prezentacji prac plastycznych oraz konkursów z nagrodami. Grupa naszych Mieszkanek zaprezentowała układ taneczny do piosenki pt: „Laleczka z Saskiej Porcelany”, który został nagrodzony dyplomem oraz gromkimi brawami.

Do góry