KAPLICA DOMU

Każdy człowiek ma prawo do zaspokojenia swoich potrzeb duchowych, dlatego Dom współpracuje z instytucjami kościelnymi, chcącymi nieść posługę mieszkańcom Domu. W tym celu mieszkańcom udostępniono Kaplicę, która ma charakter ekumeniczny. Miejsce to jest zawsze otwarte i może służyć liturgii, indywidualnym rozważaniom jak i spotkaniom grup religijnych.

W ramach tej współpracy raz w tygodniu w Kaplicy odprawiana jest Msza Święta poprzedzona spowiedzią. Mieszkańcy Domu uczestniczą w obchodach świąt religijnych zgodnie z rokiem kościelnym. Biorąc pod uwagę specyfikę niepełnosprawności mieszkańców naszego Domu, personel świadczy pomoc w umożliwieniu uczestnictwa
w obrządkach religijnych. Podopieczni Domu mogą spotkać się z osobą duchowną także w swoim pokoju, gdzie również świadczona jest posługa kapłańska. Posługa ta wykracza poza tradycyjne formy sakralne i obejmuje także spotkania integracyjne, spotkania z okazji świąt połączone z obdarowywaniem podopiecznych Domu okolicznościowymi prezentami. Ponadto w Kaplicy odbywają się dla chętnych wspólne spotkania grup modlitewnych czy grup śpiewaczych.

Warto dodać, że uczestnictwo mieszkańców w Mszach świętych i nabożeństwach jest aktywne, stała grupa mieszkańców posługuje jako ministranci. 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie kaplica Domu

    kaplica Domu

  • Powiększ zdjęcie kaplica Domu, widok na ołtarz

    kaplica Domu, widok na ołtarz

  • Powiększ zdjęcie kaplica Domu

    kaplica Domu