Jesteś tutaj: Start / Grant dla Warsztatu

Grant dla Warsztatu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie jako jednostka prowadząca Warsztat zawarł umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na powierzenie grantu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu. Projekt grantowy finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotyp unii europejskiej i efslogotyp pfron