Kadra

Mając na uwadze jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb i interesów Mieszkańców z uwzględnieniem podmiotowego traktowania każdego z Podopiecznych, Dyrektor Domu zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, która gwarantuje świadczenie usług na wysokim poziomie oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę. 

Pracownicy poszczególnych działów:
opiekuńczego: opiekunowie, pokojowi, pielęgniarki i rehabilitant
terapii zajęciowej: instruktorzy i specjaliści ds. terapii oraz psycholog
socjalnego: pracownik socjalny, specjaliści pracy socjalnej 
oraz kapelan.  

W pracę na rzecz naszych Mieszkańców zaangażowani są także pracownicy pozostałych komórek organizacyjnych Domu: działu administracji, działu księgowości i działu gospodarczego.
Wszyscy oni świadczą swoje usługi współpracując ze sobą w celu zapewnienia Mieszkańcom jak najbardziej przyjaznych warunków życia.

Do góry