Miejsca spotkań

Poza pokojami mieszkalnymi do dyspozycji Mieszkańców są: 

Są  to miejsca, gdzie Podopieczni mogą spędzać swój wolny czas oraz spotkać się z najbliższymi. Przemieszczanie się pomiędzy nimi a pokojami mieszkalnymi ułatwiają ciągi komunikacyjne wyposażone w windę i specjalistyczne podnośniki. W przypadku sprzyjającej pogody Mieszkańcy chętnie korzystają z możliwości przebywania w okalającym Dom ogrodzie.

Do góry