Pracownia multimediów

W pracowni multimediów zajęcia są dostosowane do możliwości uczestników. Głównym celem zajęć jest zapoznanie i przyswojenie podstawowych umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym, nośnikami pamięci oraz urządzeniami biurowymi jak: ksero, trymer, laminator, skaner, bindownica. Praca z komputerem wpływa na poprawę logicznego myślenia, koordynacji wzrokowo – ruchowej i sprawności manualnej. Uczestnicy poprzez przepisywanie tekstów, wykonywanie obliczeń w arkuszach kalkulacyjnych, pracę ze zdjęciami, plikami muzycznymi, tworzenie prezentacji multimedialnych, wyszukiwanie potrzebnych informacji w Internecie, a także zabawę zdobywają niezbędną wiedzę na temat obsługi podstawowych programów komputerowych.
Pracownia multimediów ściśle współpracuje z innymi pracowniami działającymi w WTZ, wykonując zadania praktyczne takie jak: przepisywanie i drukowanie bieżących pism, ogłoszeń, informacji, planów zajęć, wykonywanie kart okolicznościowych, zaproszeń i wizytówek, wykonywanie etykiet na prace wykonane w poszczególnych pracowniach, etykiet informacyjnych, przegrywanie płyt CD. Ponad to uczestnicy w pracowni multimedialnej biorą udział w tworzeniu i prowadzeniu strony internetowej na Facebooku.

Do góry