Pracownia plastyki

Zajęcia w pracowni plastyki pozwalają uwrażliwić na piękno, rozwijają poczucie estetyki i dają możliwość swobodnego wyrażania emocji i uczuć. Podczas prowadzonej terapii uczestnicy poznają kolory, rozróżniają barwy, odcienie oraz poznają techniki malarskie. Ćwiczą precyzję dłoni, koordynację wzrokowo – ruchową oraz kształtują precyzję, cierpliwość i wytrwałość podczas wykonywanej pracy plastycznej. W pracowni wykorzystane są różne techniki plastyczne takie jak rysunek, malarstwo, grafika: monotypia, frotage i inne techniki łączone.
Obcowanie ze sztuką rozwija wyobraźnię, uczy wrażliwego myślenia, dlatego w naszej pracowni dbamy o rozszerzenie ogólnej wiedzy na temat sztuki, oglądając albumy, reprodukcje oraz dzieła sztuki, które możemy zobaczyć w galeriach wystawienniczych i muzeach. Uczestnicy zajęć pracowni biorą udział w licznych konkursach plastycznych, wystawach i plenerach.

Do góry