Rada Mieszkańców

W Domu działa Samorząd Mieszkańców reprezentowany przez jego przedstawicieli, tworzących Radę Mieszkańców, w składzie:

przewodniczący Rady
dwóch członków Rady

Rada Mieszkańców reprezentuje interesy wszystkich Mieszkańców Domu. Rada ma prawo zgłaszania wniosków do kierownictwa Domu, dotyczących organizacji życia codziennego Mieszkańców. Członkowie Rady przyjmują od pozostałych Mieszkańców skargi i wnioski, przekazując je kierownictwu Domu i uczestniczą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.

W roku 2019 przewodniczącą Rady Mieszkańców jest Pani Joanna Mueller, a członkami: Pan Mirosław Wacławek oraz Pani Jadwiga Rajca 

Do góry