Rehabilitacja ruchowa

W ramach zajęć rehabilitacji ruchowej prowadzone są przede wszystkim ćwiczenia z zakresu kinezyterapii. Ćwiczenia dostosowane są indywidualnie do możliwości osoby z uwzględnieniem istniejących schorzeń i dysfunkcji. Wszystkie zabiegi rehabilitacyjne prowadzone są w oparciu o zaświadczenia lekarskie i obejmują ćwiczenia w obrębie motoryki małej i dużej. Celem prowadzonej rehabilitacji jest poprawienia sprawności ogólnej organizmu, zwiększenie ruchomości stawów a przede wszystkim niedopuszczenie do pogłębienia się już istniejących dysfunkcji.
W ramach pracowni rehabilitacyjnej uczestnicy mają możliwość brania udziału w zajęciach o charakterze sportowym. Systematycznie prowadzone są zajęcia siłowe, na kręgielni i basenie. Ponadto sezonowo proponujemy treningi z narciarstwa biegowego, piłki nożnej i marszobiegów. Poza tym prowadzone są przygotowania do udziału w różnych zawodach sportowych, mityngach i spartakiadach zgodnie z kalendarzem imprez sportowych, w których nasi uczestnicy biorą udział reprezentując nasz Warsztat z dużym powodzeniem.
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej należą również do Beskidzkiego Oddziału Olimpiad Specjalnych. W ramach przynależności do Klubu „Byki” biorą udział w zawodach z różnych dyscyplin sportowych przechodząc przez poszczególne eliminacje na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim kwalifikujących zawodników m.in. do igrzysk europejskich czy światowych. Ostatnim znaczącym sukcesem Warsztatu jest udział jednego z zawodników w XIV Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Los Angeles. Zawodnicy Olimpiad Specjalnych mają również możliwość uczestnictwa w różnych wyjazdach m.in. rajdach czy obozach sportowych.

Do góry