Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA POWIATOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ FENIKS  W SKOCZOWIE ORAZ WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
W DROGOMYŚLU PROWADZONEGO PRZEZ POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ FENIKS W SKOCZOWIE

 
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks”
w Skoczowie oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Drogomyślu

 
 
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks”” z siedzibą przy ul. Sportowej 13, 43-430 Skoczów, reprezentowany przez Dyrektora  (nr tel.: 33 853 36 40 w. 209  adres e-mail: feniks@feniks.skoczow.pl) prowadzący Warsztat Terapii Zajęciowej                    w Drogomyślu.
 
  1. W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie oraz w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Drogomyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, pani Natalia Pawłowska, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu  518-442-215  lub adresem e-mailinspektor@pcpr.cieszyn.pl
 
  1. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Feniks" w Skoczowie oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Drogomyślu może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe     w celu prowadzenia dokumentacji wynikającej z przepisów prawa m.in.
 
  1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych            w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 
  1. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Drogomyślu, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 
  1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Drogomyślu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
                                                                                                         Dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej  „Feniks” w Skoczowie

 


Partnerzy