Pracownia różnorodnych technik artystycznych

Głównym celem działania pracowni jest poznanie różnych technik pracy, wykorzystanie ich oraz rozwijanie nabytych umiejętności poprzez tworzenie różnorodnych prac. Ponadto w pracowni kształtuje się wrażliwość, wytrwałość, poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę, rozwija się wyobraźnię i logiczne myślenie, doskonali sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową oraz podnosi się poczucie własnej wartości. Szczególną uwagę zwraca się na rozwijanie umiejętności twórczych, podnoszenie kreatywności oraz ćwiczenie cierpliwości, staranności i dokładności.
W pracowni różnorodnych technik artystycznych uczestnicy poznają podstawy haftu, szydełkowania, dziergania, wykonują szereg prac z papieroplastyki, wykonują ozdoby i biżuterię z różnych materiałów, tworzą obrazy przy użyciu różnych technik pracy, których uczą się na zajęciach. Wyplatają pojemniki z różnych materiałów, gobeliny na krosnach, uczą się malować na szkle, tkaninie, modelują przedmioty i ozdoby z różnych mas plastycznych, poznają zasady recyclingu, stosują go i wykonują szereg przedmiotów z materiałów wtórnych. Uczestnicy poznają na bieżąco nowe trendy w sztuce, posługują się różnymi materiałami oraz narzędziami pracy w zależności od wykonywanych czynności.

Do góry