Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Usługi Wspomagające

Usługi Wspomagające

Poza zapewnieniem całkowitej całodobowej pomocy w czynnościach życia codziennego Dom na bieżąco oferuje wsparcie psychiczne, mające na celu zachowanie samodzielności, utrzymanie kontaktu z rodziną i integrację ze środowiskiem lokalnym w jak najszerszym możliwym zakresie. Jednocześnie priorytetowym zadaniem Domu jest szeroko pojęta aktywizacja Mieszkańców. W tym celu każdy Podopieczny ma ustalony indywidualny program wsparcia
i w miarę możliwości jest angażowany w życie społeczności Domu. W realizowaniu tych celów Dom wspiera Mieszkańców, wypełniając różnorodne usługi.
 
Dział socjalny
Pracownicy socjalni prowadzą dokumentację osobową Mieszkańców. Pomagają w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych, reprezentują Podopiecznych
w instytucjach. Pracownicy socjalni na codzień podejmują działania na rzecz integracji społeczności Domu i zagospodarowania Mieszkańcom czasu wolnego.
Poza bieżącą pracą socjalną dział ten zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, wspiera Mieszkańców
w ich usamodzielnianiu się i finansowaniu przedmiotów osobistego użytku. Mając na uwadze dobro Mieszkańców pracownicy tego działu współpracują 
z całym personelem Domu, rodzinami Podopiecznych lub ich opiekunami prawnymi.

 
Terapia zajęciowa
Dom realizuje terapię zajęciową w formach indywidualnej i grupowej oraz w postaci zajęć wspierająco - opiekuńczych. W funkcjonujących w Domu pracowniach: plastycznych, edukacyjnej, technik różnych oraz gospodarstwa domowego i kulinarnej Mieszkańcy znajdują warunki dla rozwoju swoich zainteresowań oraz możliwość zdobywania nowych umiejętności, uczą się organizacji pracy i sposobów spędzania czasu wolnego. W indywidualnych przypadkach oferuje się stymulacje polisensoryczną w Sali Doświadczania Świata połączoną z muzykoterapią, aromaterapią i relaksacją. Z uwagi na sezonowość pór roku organizowane są zajęcia w ogrodzie i na terenach rekreacyjnych Domu. Na terenie Domu odbywają się różnorodne imprezy kulturalno-oświatowe, nawiązujące także do aktualnego kalendarza świąt i wydarzeń państwowych i religijnych. Bardzo ważnym aspektem działalności tego działu jest wspieranie Mieszkańców w utrzymaniu kontaktu z rodziną i społecznością lokalną. W tym celu organizowane są na bieżąco różne formy zajęć, także wyjazdowych: turnusy rehabilitacyjne, pobyty wypoczynkowe, wycieczki. Mieszkańcy mają prawo do przepustek i urlopowania z pobytu w PDPS. Odwiedzającym oddany jest do dyspozycji pokój odwiedzin. Mieszkańcom zapewnia się realizację potrzeb religijnych i duchowych. Na terenie domu znajduje się Kaplica, która ma charakter ekumeniczny.

Wsparcie psychologiczne
Pomoc psychologiczna świadczona jest w oparciu o bieżące potrzeby mieszkańców. Zasadniczo ma ona na celu poprawę stanu psychicznego Podopiecznych, wsparcie procesów poznawczych i umiejętności interpersonalnych, wsparcie emocjonalne oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie
z problemami dnia codziennego. Psycholog na bieżąco podejmuje działania interwencyjne w celu rozwiązania sytuacji konfliktowych. Na terenie Domu prowadzone są grupowe zajęcia psychologiczne. Zajęcia te odbywają się w formie cyklicznych spotkań poszczególnych części społeczności Mieszkańców. Spotkania z psychologiem często mają też charakter indywidualny - konsultacja, lub terapia psychologiczna.
Psycholog nie tylko świadczy pomoc psychologiczną dla Podopiecznych Domu, ale także współpracuje z pracownikami oraz rodzinami Mieszkańców w celu poprawy kondycji psychicznej podopiecznych.

Rehabilitacja ruchowa
Poprzez specjalistyczne oddziaływania fizykoterapeutyczne i kinezyterapię Dom realizuje zabiegi rehabilitacyjne mające na celu utrzymanie Mieszkańców
w jak najlepszej sprawności fizycznej. W naszym Domu rehabilitacja ruchowa jest realizowana w ramach opieki medycznej i rehabilitacji na podstawie zleceń lekarskich.


Klub Olimpiad Specjalnych "Feniks"
Prowadzi systematyczne zajęcia rekreacyjno - sportowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przygotowując się do udziału w różnych imprezach
i zawodach, członkowie klubu uczestniczą w zajęciach treningowych w wybranych przez siebie dyscyplinach sportowych min. tenisie stołowym, lekkoatletyce, zajęciach na  kręgielni i siłowni. Klub daje również możliwość wyjazdu na obozy sportowo-wypoczynkowe.


Rada Mieszkańców
Jest organem umożliwiającym rozwój samorządności i integracji społeczności Mieszkańców domu. Jest jednocześnie pomocna w zapewnieniu przestrzegania praw Mieszkańców Domu i sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków Mieszkańców.     
                                                                        


Partnerzy