Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne w Warsztacie przebiega w oparciu o bieżące potrzeby uczestników, jak i harmonogram pracy WTZ. W odpowiednio dobranych podgrupach odbywają się cykliczne zajęcia:

Mają one na celu wsparcie samorealizacji, prewencję, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów oraz poprawę jakości życia uczestników w społeczności warsztatowej, a w konsekwencji w środowisku społecznym w którym żyją.

Do góry