Celem prowadzenia zajeć klubowych jest wsparcie osób niepełnosprawnych w samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez:

Do góry