WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40 wewn. 122, tel. kom: 609 272 223

wtz@feniks.skoczow.pl

Rekreacja ruchowa

W ramach zajęć rekreacji ruchowej prowadzone są przede wszystkim ćwiczenia z zakresu kinezyterapii. Zajęcia są dostosowane do indywidualnych możliwości danej osoby z uwzględnieniem istniejących schorzeń i mają na celu poprawę sprawności ruchowej oraz zapobieganie pogłębianiu i tworzeniu się dysfunkcji w zakresie motoryki małej i dużej. Warsztat proponuje także uczestnictwo w różnorodnych zajęciach o charakterze rekreacyjno- sportowym. W warsztacie działa Klub Olimpiad Specjalnych.

POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40, tel/fax: 33 853 36 27

feniks@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40 wewn. 122, tel. kom: 609 272 223

wtz@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
PDPS "Feniks" w Skoczowie