WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40 wewn. 122, tel. kom: 609 272 223

wtz@feniks.skoczow.pl

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Warsztat Terapii Zajęciowej, prowadzi kompleksową rehabilitację 70 osób. Jednostką prowadzącą Warsztat jest Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie. Celem działalności Warsztatu jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych, zmierzająca do poprawy ich zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej, oraz aktywizacja zawodowa. Uczestnikami zajęć w WTZ są osoby z różnorodnymi niepełnosprawnościami, natomiast ich cechą wspólną jest zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wskazanie do udziału w terapii zajęciowej.

W Warsztacie prowadzona jest rekreacja ruchowa, na bieżąco jest udzielana pomoc psychologiczna. Wszyscy uczestnicy zajęć są objęci treningiem ekonomicznym. Działalność Warsztatu skupia się nie tylko na terapii pracą, ale również na organizowaniu i aktywnym uczestniczeniu w wielu zajęciach uspołeczniających, integracyjnych, artystycznych oraz sportowo-rekreacyjnych.

Warsztat świadczy dowóz na zajęcia.

Udział w zajęciach Warsztatu jest bezpłatny.

Relacje z bieżących wydarzeń z życia Warsztatu można śledzić na facebook

Warsztat działa 5 dni w tygodniu, prowadząc zajęcia w specjalistycznych pracowniach:
POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40, tel/fax: 33 853 36 27

feniks@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40 wewn. 122, tel. kom: 609 272 223

wtz@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
PDPS "Feniks" w Skoczowie