WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40 wewn. 122, tel. kom: 609 272 223

wtz@feniks.skoczow.pl

Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne w Warsztacie wynika z bieżących potrzeb uczestników, jak i harmonogramu pracy WTZ. W odpowiednio dobranych podgrupach odbywają się cykliczne zajęcia:

  • wyciszająco-relaksacyjne,
  • aktywności poznawczej,
  • rozwoju osobistego,
  • o charakterze psychoterapeutycznym,
  • społeczności terapeutycznej.

Mają one na celu wsparcie samorealizacji, prewencję, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów oraz poprawę jakości życia uczestników w społeczności warsztatowej, a w konsekwencji w środowisku społecznym, w którym żyją.

POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40, tel/fax: 33 853 36 27

feniks@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40 wewn. 122, tel. kom: 609 272 223

wtz@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
PDPS "Feniks" w Skoczowie