WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40 wewn. 122, tel. kom: 609 272 223

wtz@feniks.skoczow.pl

Zajęcia dodatkowe

Grupa perkusyjna

Grupa perkusyjna "Rach-Ciach", która działa w warsztacie, w utworach swoich wykorzystuje przede wszystkim instrumenty perkusyjne. Muzyka zespołu ciągle ewoluuje, a wraz z nią członkowie zespołu. Jednakże niezmiennie cieszy ich możliwość wspólnego muzykowania i występów scenicznych.

Karaoke

Cyklicznie prowadzone w warsztacie wspólne śpiewanie z podkładem muzycznym jest doskonałym sposobem na spędzenie czasu w gronie najbliższych i świetną rozrywką.

Grupa taneczna „Roztańczony Zamek”

Zajęcia grupy tanecznej to czas dobrej zabawy ale także czas kiedy ruch i rytm stają się drogą do uzyskania harmonii ciała i umysłu, ułatwiają poznanie siebie i swoich emocji.

Wycieczki

Uczestnikom zajęć są proponowane wycieczki, które pozwalają poznawać regiony i kulturę  naszego kraju oraz zdobywać wiedzę z różnych dziedzin życia społecznego.

Zabawy i spotkania okolicznościowe

Zabawy i spotkania okolicznościowe to ważne chwile w życiu społeczności Warsztatu. Organizowane przy współudziale uczestników są okazją do wspólnego świętowania i zabawy.

POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40, tel/fax: 33 853 36 27

feniks@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40 wewn. 122, tel. kom: 609 272 223

wtz@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
PDPS "Feniks" w Skoczowie