WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40 wewn. 122, tel. kom: 609 272 223

wtz@feniks.skoczow.pl

Praca socjalna i aktywizacja zawodowa

W Warsztacie zatrudniony jest pracownik socjalny, który równocześnie pełni funkcję instruktora zawodu. W swojej pracy wspiera on uczestników w załatwianiu i rozwiązywaniu codziennych spraw oraz trudności, zarówno w sferze społecznej jak i osobistej. Odpowiedzialny jest również za stały kontakt z rodzinami/opiekunami prawnymi uczestników oraz placówkami, które służą wsparciem osobom niepełnosprawnym.

Jako instruktor zawodu poznaje mocne i słabe strony uczestników, ich możliwości psychofizyczne, zainteresowania oraz cechy osobowości. Wykorzystując zasoby osobiste uczestników Warsztatu poszukuje atrakcyjnych kursów i szkoleń, które umożliwiają samorozwój oraz podnoszenie kwalifikacji, co zwiększa szanse Uczestników na podjęcie zatrudnienia.

POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40, tel/fax: 33 853 36 27

feniks@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40 wewn. 122, tel. kom: 609 272 223

wtz@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
PDPS "Feniks" w Skoczowie