WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40 wewn. 122, tel. kom: 609 272 223

wtz@feniks.skoczow.pl

Zajęcia klubowe

Celem prowadzenia zajęć klubowych jest wsparcie samodzielności i nieależności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym poprzez:

  • wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia
  • wsparcie w trakcie czasu oczekiwania na przyjęcie do uczestnictwa w zajęciach WTZ.

W przypadku osób, które podjęły zatrudnienie, formy oddziaływań terapeutycznych podczas zajęć klubowych mają na celu wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia.

Uczestnictwo kandydatów do udziału w zajęciach WTZ w zajęciach klubowych ma na celu zaznajomienie ich ze środowiskiem Warsztatu oraz nabycie przez nich umiejętności i wiedzy pomocnej podczas realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii. Udział w zajęciach klubowych, jest także wsparciem w trakcie czasu oczekiwania na przyjęcie do uczestnictwa w zajęciach WTZ.

Udział w zajęciach klubowych jest bezpłatny.

POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40, tel/fax: 33 853 36 27

feniks@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40 wewn. 122, tel. kom: 609 272 223

wtz@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
PDPS "Feniks" w Skoczowie