POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE ul. Sportowa 13 , 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40, tel/fax: 33 853 36 27

feniks@feniks.skoczow.pl

Dział socjalny

Pracownicy socjalni prowadzą pełną dokumentację osobową Mieszkańców od momentu ich przyjęcia. Reprezentują ich i pomagają im w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych i formalnych. Pracownicy socjalni na bieżąco uczestniczą w rozwiązywaniu spraw trudnych czy ewentualnych konfliktów i stanowią źródło wsparcia dla społeczności Podopiecznych.


POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40, tel/fax: 33 853 36 27

feniks@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40 wewn. 122, tel. kom: 609 272 223

wtz@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
Warsztat Terapii Zajęciowej