POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE ul. Sportowa 13 , 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40, tel/fax: 33 853 36 27

feniks@feniks.skoczow.pl

Dział terapii zajęciowej

Grupowa oraz indywidualna terapia zajęciowa

Planowane i różnorodne oddziaływania w zakresie terapii zajęciowej zorganizowane w ramach konkretnych pracowni, przeznaczone są dla wyodrębnionej ze społeczności Domu grupy terapeutycznej. Do osób, których specyfika wyklucza typowy udział w grupowej terapii zajęciowej, adresuje się indywidualną terapię zajęciową.

Wyróżnia się następujące pracownie:

  • gospodarstwa domowego i kulinarną
  • plastyczną I i II
  • edukacyjną i technik różnych

Zajęcia wspierająco-opiekuńcze

 

Mieszkańcy, którzy ze względu na swój stan psychofizyczny nie mogą uczestniczyć w typowej terapii zajęciowej, zostają zakwalifikowani do grupy rewalidacyjnej.

Z osobami z tej grupy prowadzone są zajęcia wspierająco-opiekuńcze. W indywidualnych przypadkach dział oferuje stymulację polisensoryczną w Sali Doświadczania Świata, połączoną z muzykoterapią, aromaterapią i zajęciami relaksacyjnymi.

POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40, tel/fax: 33 853 36 27

feniks@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40 wewn. 122, tel. kom: 609 272 223

wtz@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
Warsztat Terapii Zajęciowej