POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE ul. Sportowa 13 , 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40, tel/fax: 33 853 36 27

feniks@feniks.skoczow.pl

Dział opiekuńczy

Zespoły opiekuńcze

W ramach tego działu funkcjonuje pięć zespołów opiekuńczych. Każdy z nich ma pod opieką 20 - 22 podopiecznych. Do zadań zespołów opiekuńczych należy przede wszystkim udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych. Pracownicy działu opiekuńczego, spędzając z Podopiecznymi wiele czasu, starają się rozpoznać ich potrzeby, dążąc do zadbania o właściwy komfort życia. Są oni osobami pierwszego kontaktu dla Mieszkańców.

Opieka medyczna i rehabilitacja

Pracownicy tego działu (pielęgniarki, rehabilitanci) współuczestniczą w procesie leczenia i rehabilitacji, współpracując z lekarzem pierwszego kontaktu
i specjalistami. Działania rehabilitacji koncentrują się głównie na usprawnianiu ruchowym Mieszkańców. Praca pielęgniarek opiera się na wykonywaniu zaleceń lekarza rodzinnego. Ustalone są także godziny przyjęć lekarza pierwszego kontaktu na terenie Domu. Mieszkańcom wymagającym konsultacji specjalistycznych, Dom zapewnia niezbędny transport.

POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40, tel/fax: 33 853 36 27

feniks@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40 wewn. 122, tel. kom: 609 272 223

wtz@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
Warsztat Terapii Zajęciowej