POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE ul. Sportowa 13 , 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40, tel/fax: 33 853 36 27

feniks@feniks.skoczow.pl

Programy realizowane - Dostępna Przestrzeń Publiczna

Dostępna Przestrzeń Publiczna

Realizacja programu Dostępna Przestrzeń Publiczna w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej "Feniks" w Skoczowie

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej Feniks w Skoczowie realizował program "Dostępna przestrzeń publiczna" zawierając umowę PPA/000005/12/D z PFRON z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II nr 13.

Nazwa projektu: Likwidacja barier architektonicznych w budynku głównym PDPS "Feniks" w Skoczowie

Moduł Programu: A

Termin realizacji: 01.10.2023 - 31.12.2023

Dofinansowanie z PFRON: 89 488 zł,  zadanie zostało dofinansowane w 80% ze środków PFRON

Cel projektu: Likwidacja barier architektonicznych poprzez zakup i montaż platform schodowych dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami.

POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40, tel/fax: 33 853 36 27

feniks@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40 wewn. 122, tel. kom: 609 272 223

wtz@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
Warsztat Terapii Zajęciowej