POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE ul. Sportowa 13 , 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40, tel/fax: 33 853 36 27

feniks@feniks.skoczow.pl

Kaplica Domu

Mieszkańcy Domu uczestniczą w obchodach świąt religijnych zgodnie z rokiem kościelnym. W kaplicy raz w tygodniu odprawiana jest Msza Święta. Dodatkowo odbywają się spotkania modlitewne dla chętnych Mieszkańców. Podopieczni Domu mogą spotkać się z osobą duchowną w swoim pokoju, gdzie świadczona jest posługa kapłańska na ich życzenie.

 

POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40, tel/fax: 33 853 36 27

feniks@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40 wewn. 122, tel. kom: 609 272 223

wtz@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
Warsztat Terapii Zajęciowej