POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE ul. Sportowa 13 , 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40, tel/fax: 33 853 36 27

feniks@feniks.skoczow.pl

Dane teleadresowe

POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE

Adres:
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Feniks" w Skoczowie
ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów
 
Numery telefonów:
33 853 36 40; 33 853 37 25; 33 853 38 40; tel/fax  33  853 36 27

Adres e-mail: feniks@feniks.skoczow.pl

Ważniejsze numery telefonów wewnętrznych:
102 - Sekretariat
101 - Portiernia
108 - Kierownik działu gospodarczego
112 - Kierownik działu opiekuńczego
104 - Główna księgowa
106 - Kadry
110, 111 - Pracownicy socjalni 

 

POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40, tel/fax: 33 853 36 27

feniks@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40 wewn. 122, tel. kom: 609 272 223

wtz@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
Warsztat Terapii Zajęciowej