POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE ul. Sportowa 13 , 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40, tel/fax: 33 853 36 27

feniks@feniks.skoczow.pl

Kierownictwo

Dom, który tworzymy dla innych, jest dla nas najtrudniejszym zadaniem, danym nam jednak z mocą do jego realizacji....

Dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej "Feniks"- Joanna Wieja przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 1000 do 1100 w części administracyjnej Domu. Istnieje możliwość przyjęcia stron również w innym terminie uzgodnionym w sekretariacie.

W czasie nieobecności Dyrektora funkcję zastępcy pełnią zamiennie:

główna księgowa pani Ewelina Staniek

specjalista do spraw kadr pani Kamila Gesing.

POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40, tel/fax: 33 853 36 27

feniks@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40 wewn. 122, tel. kom: 609 272 223

wtz@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
Warsztat Terapii Zajęciowej