POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE ul. Sportowa 13 , 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40, tel/fax: 33 853 36 27

feniks@feniks.skoczow.pl

Rada Mieszkańców

W domu działa samorząd mieszkańców reprezentowany przez jego przedstawicieli, tworzących Radę Mieszkańców w składzie:

  • przewodniczący Rady
  • dwóch członków Rady

Rada Mieszkańców reprezentuje interesy wszystkich mieszkańców Domu. Ma ona prawo zgłaszania wniosków do kierownictwa Domu. Najczęściej dotyczą one organizacji życia codziennego mieszkańców. Członkowie Rady przyjmują od pozostałych mieszkańców skargi i wnioski, przekazują je odpowiednim służbom Domu i uczestniczą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.

W roku 2022 przewodniczącą Rady Mieszkańców jest Joanna Mueller, a członkami: Barbara Pietryja oraz Jadwiga Rajca
POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40, tel/fax: 33 853 36 27

feniks@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40 wewn. 122, tel. kom: 609 272 223

wtz@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
Warsztat Terapii Zajęciowej