POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE ul. Sportowa 13 , 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40, tel/fax: 33 853 36 27

feniks@feniks.skoczow.pl

Kadra

Mając na uwadze jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb i interesów mieszkańców z uwzględnieniem podmiotowego traktowania każdego z podopiecznych, Dyrektor Domu zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, która gwarantuje świadczenie usług na wysokim poziomie oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Pracownicy poszczególnych działów:
opiekuńczego: opiekunowie, pokojowi, pielęgniarki i rehabilitant
terapii zajęciowej: instruktorzy i specjaliści ds. terapii oraz psycholog
socjalnego: pracownik socjalny, specjaliści pracy socjalnej
oraz kapelan

W pracę na rzecz naszych mieszkańców zaangażowani są także pracownicy pozostałych komórek organizacyjnych Domu: działu administracji, działu księgowości i działu gospodarczego wszyscy świadczą swoje usługi współpracując ze sobą w celu zapewnienia mieszkańcom jak najbardziej przyjaznych warunków życia.

POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „FENIKS” W SKOCZOWIE

ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów

tel: 33 853 36 40, tel/fax: 33 853 36 27

feniks@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DROGOMYŚLU

ul. Modrzewiowa 1, 43-424 Drogomyśl

tel: 33 857 22 73, tel. kom: 609 272 223

wtz@feniks.skoczow.pl
Znajdź nas na: Facebook
Warsztat Terapii Zajęciowej